Det praktiska innovationsprogrammet.

Här börjar det praktiska innovationsprogrammet som genomförs på hästgymnasier över hela Sverige, där deltagarna går från idé till att starta sina UF företag. Skolorna erbjuds ett paket, med heldagar då vi kommer ut till skolorna för att stötta deltagarna i utvecklingen. Programmet sträcker sig över hela läsåret och är uppbyggt för att guida deltagarna i resan med sina UF företag.

Programmet avser vara ett komplement till entreprenörskapsundervisningen och upplägget för workshopsen är baserat på ett typiskt förfarande när man går ifrån idé till produkt till företag och är framtaget givet UF’s läroplan.

För göra programmet pedagogiskt så har det delats upp ett antal workshoppar, där vi tillsammans, steg för steg, går igenom processen av att skapa ett företag. Alla UF-företag får en förebild som fungerar som mentor under UF-året, alla våra förebilder som är kopplade till innovationstrappan har stark förankring i näringen och företagande. Det är en möjlighet för ungdomarna att utöka sitt kontaktnät och få hjälp av en person som är till för att hjälpa just dem.

Vårt mål är att ta ungdomarna till nästa nivå, inspirera och skapa ett stort intresse för att göra en entreprenörskapsresa och kombinera denna med sin kunskap kring hästsport. Vi kommer ge dem verktyg och inspiration för att lyckas med sitt företagande. Dagarna kommer vara interaktiva och genomsyras av ett “outside the box”-tänk. Detta i linje med vårt övergripande tema, att kombinera sport och innovation.  

Workshop 1. Team och idé

Vid första hållpunkten återvänder vi till idégenereringsfasen, där ungdomarna återigen får reflektera över olika utmaningar och förbättringsområden inom hästnäringen att bygga sina företag på. I denna etapp jobbar vi även med teamet, vilket är entreprenörens främsta tillgång.

Man driver UF företag vanligtvis i grupper om fyra till fem personer och en annan viktig del av teamet är mentorn. Vi hjälper deltagarna att finna lämpliga mentorer för deras unika företag för att skapa ett så starkt kärn-team som möjligt. I den här etappen skriver deltagarna även sina affärsplaner med en grovplan för genomförande. 

Ovan ser vi bilder från den första workshopen tillsammans med eleverna som går tredje året med inrikting häst på gymnasiet på Strömsholm.


“Dagen var väldigt motiverande vilket gjorde att vi kom igång med vårt företag direkt!”

“Jag fick en bra översikt på hur basen av en affärsidé grundas, många bra tips & intressanta diskussioner som kommer att komma till hands under UF-året.”


Workshop 2. Prototyp och marknad

Nästa steg är att undersöka marknaden och ta fram en prototyp för att testa mot marknaden och de tilltänkta kunderna. Här hjälper vi ungdomarna hur de ska gå tillväga, och ger tips hur man på bästa sätt undersöker marknaden och testar produkten mot sin målgrupp. 

“Det var väldigt roligt att få jobba kreativt med våra affärsidéer.”

“Att göra prototyperna hjälpte oss att komma på nya features till vår produkt.“

Workshop 3. Försäljning- och marknadsstrategi

När de tagit fram en produkt man är nöjd med och som ens potentiella kunder gillar så guidar vi deltagarna i hur de bäst ska lägga upp sin försäljnings- och marknadsföringsstrategi. Handelshögskolan i Stockholm är den ledande utbildningen inom business i norra Europa, all den kunskap och expertis försöker vi förmedla vidare till hästnäringens unga innovatörer.

Innovationstrappan

Workshop 4. Utveckla bolaget

I nästa etapp, när deltagarna fått igång försäljningen ligger fokuset på att utveckla bolaget. Vi hjälper UF företagen att sätta upp mål för framtiden och hur man kan förbättra rutinerna och öka försäljningen framåt. Vi hjälper dem att ta det första steget mot kunden och vi ser till att utarbeta en bra marknadsföringsplan så att de verkligen sticker ut ur mängden. 

Workshop 5. Pitch och presentationsteknik

Under sista workshopen så förbereder vi oss inför Finalen och inför UF-tävlingarna. Fokus kommer att ligga på presentationsteknik och vi kommer att ge inspiration och tips på hur man levererar en bra pitch. Under workshopen får deltagarna också chansen att testpitcha inför en utvald jury som ger feeback så att de känner sig redo inför finalen. 

Som förberedelse inför de regionala och nationella UF tävlingarna samt Hästnäringens Nationella Tävling i UF kommer vi träna deltagarna i att göra en så kallad pitch, där eleverna får göra en kort presentation av bolaget. Vid nästa tillfälle som vi träffas efter introduktionen till pitch, tar vi med oss en panel som UF företagen får pitcha inför. Detta tillfälle är sista gången vi ses innan det är dags för den nationella innovationstävlingen i UF företagande.

Innovationstrappan