Steg två är en kickstart på deltagarnas entreprenörskapsresa.

Det genomförs genom idégeneringsworkshops, dels under Margaretas Innovationsdag men även som uppstart i programmen under Steg 3. Under workshopen ställs deltagarna inför utmaningen att komma på affärsidéer. Hittills har ungdomarna kommit på tusentals idéer.

För att skapa en miljö där idéer föds, samlas ett hundratals ungdomar från hela landet för att utbyta kunskaper tillsammans med inspiratörer med anknytning till sporten och entreprenörskap.

Tidigare har dagen hållits på Handelshögskolan i Stockholm (2017), Solvalla (2018) och nu senast på Solvalla (2019). 

 
 
Inno 5.jpg

Kombinera två oberoende ord.

En övning under workshopen kan bland annat vara att få två ord som inte nödvändigtvis hör ihop, till exempel ”vagn” och ”benskydd” och att man med de två orden ska komma på en affärsidé under tidspressade förhållanden.

Utgå ifrån ett problem.

En annan startpunkt kan vara att utgå ifrån ett problem i till exempel stallmiljön och att man tillsammans i en grupp försöker hitta kreativa lösningar på problemet.

Idégenereringsworkshopen är en förberedelse inför hösten där vi ska realisera idéerna under utvecklingsfasen, steg 3. Genom att göra denna övning dryga halvåret innan programstart, så får deltagarna en möjlighet att fundera på nya affärsidéer över sommaren och börjar sin resa med att tänka som entreprenörer.

inspo 1.jpg
Skärmavbild 2018-06-11 kl. 18.35.20.png

Ridsports-förbundet

Repotage om Innovationsdagen

Skärmavbild 2018-05-18 kl. 19.30.08.png

Land och Lantbruk

Repotage om Innovationsdagen

Innovationstrappan