STEG 2 - IDÉGENERERING

 
 
Inno 5.jpg

Kreativa ungdomar möter förebilder

Under idégenereringsfasen samlas hästungdomar från hela landet för att delta i praktiska innovationsworkshops blandat med inspirationsföreläsningar som hålls av entreprenörskapsprofiler inom branschen. Ungdomarna byter kunskaper med varandra och mellan olika discipliner inom hästsporten och skapar affärsidéer tillsammans. 

 

Innovationstrappan syftar till att generera innovativa idéer som ska driva sporten framåt. I det andra steget i trappan läggs grunden för den faktiska innovationen. Andra steget består av heldag med idegenereringsaktiviteter blandart med inspirationsföreläsningar. För att skapa en miljö där idéer föds, samlas ett hundratals ungdomar från hela landet för att utbyta kunskaper tillsammans med inspiratörer med anknytning till sporten och entreprenörskap.  Ungdomarna tar tillsammans tar fram ett stort antal affärsideer för att lösa stora som små problem kopplat till hästbranschen och sporten. Tidigare har dagen hållits på Handelshögskolan i Stockholm (2017) och nu senast på Solvalla (2018). Båda gångerna samlades över hundra ungdomar från hela landet och tog del av inspirationen.

 

Många ideer

Många ideer

Inno 6.jpg
inspo 1.jpg
Skärmavbild 2018-06-11 kl. 18.35.20.png

Ridsportförbundet

Repotage om Innovationsdagen

Skärmavbild 2018-05-18 kl. 19.30.08.png

Land och Lantbruk

 

Repotage om innovationsdagen