1-1.jpg

STEG 1 - INSPIRATION

I det första steget sår vi ett frö hos deltagarna, vi väcker ett intresse för innovation och entreprenörskap. På den årliga innovationsdagen bjuds ungdomar in för att delta i en heldag med tema innovation där de får ta del av inspirerande föreläsningar som hålls av våra förebilder från hästnäringen.

 
1-2.jpg

STEG 2- IDÉGENERERING

Under idégenereringsfasen samlas hästungdomar från hela landet för att delta i praktiska innovationsworkshop. Ungdomarna byter kunskaper med varandra och mellan olika discipliner inom hästsporten och skapar affärsidéer tillsammans. 

 
1-3.jpg

STEG 3 - UTVECKLING

Tredje steget i trappan utgöra av ett praktiskt utvecklingsprogram som genomförs på olika hästgymnasium utöver Sverige. Under läsåret så kommer projektledarna ut till skolorna regelbundet och håller workshops för att ge ungdomarna handfasta verktyg och inspiration genom resans gång med elevernas UF-företag.    

 
1-4.jpg

STEG 4 - FINAL

Fjärde och sista steget i Innovationstrappan är den stora finalen där häst UF-företag samlas i Stockholm för att avsluta tävla mot varandra och vinna fina priser inom olika kategorier. Evenemanget är uppbyggt med en inspirationsdel, samt en mässa där deltagarna ställer ut sina företag, i syfte att samlas, utbyta erfarenheter, vidare inspireras och tävla mot varandra.