1-1.jpg

STEG 1 - INSPIRATION

Första steget handlar om att så ett frö hos deltagarna, att väcka ett intresse för innovation och entreprenörskap. På den årliga innovationsdagen bjuds ungdomar i åldrarna 13 till 21 in för att delta i en heldag med tema innovation. Under dagen får ungdomarna ta del av inspirerande föreläsningar som hålls av våra förebilder från hästnäringen. Dagen har genomförts under två år på Handelshögskolan i Stockholm och på Solvalla. Över 100 deltagare från hela landet har samlats för att inspireras respektive år. 

 
1-2.jpg

STEG 2- IDÉGENERERING

Under idégenereringsfasen samlas hästungdomar från hela landet för att delta i praktiska innovationsworkshop. Ungdomarna byter kunskaper med varandra och mellan olika discipliner inom hästsporten och skapar affärsidéer tillsammans. 

 
1-3.jpg

STEG 3 - UTVECKLING

Tredje steget i trappan handlar om utveckling och utgör ett program dit olika hästgymnasium ansluter sig till för att ta del av vidare stöttning i innovationsresan. Under läsåret så kommer projektledarna ut till skolorna regelbundet och håller workshops för att ge ungdomarna handfasta verktyg och inspiration genom resans gång.    

 
1-4.jpg

STEG 4 - FINAL

Fjärde och sista steget i Innovationstrappan är den stora finalen där alla skolor som varit med på programmet samlas i Stockholm för att avsluta programmet. Evenemanget är uppbyggt kring en mässa där deltagarna ställer ut sina företag, i syfte att samlas, utbyta erfarenheter, vidare inspireras och tävla mot varandra.