Kombinera din passion med innovation.

 
Klara%252026.jpg
 

Innovationstrappan syftar till att öka intresset för innovation och entreprenörskap inom svensk hästnäring.

I projektet arbetar vi nära Ung Företagsamhet (UF) och stöttar gymnasieskolor inom entreprenörskapsundervisningen där eleverna startar UF-företag. 

Innovationstrappan är ett projekt som drivs av Center for Sports and Business vid Handelshögskolan i Stockholm och finansieras av VINNOVA. Projektet stöttas även av Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport.

 

 
Innovationstrappan syftar till att främja innovation inom hästsporten. Trappan består av fyra steg där vi ger ungdomar praktiska verktyg och mentorskap i sin entreprenörskapsresa.

Innovationstrappan syftar till att främja innovation inom hästsporten. Trappan består av fyra steg där vi ger ungdomar praktiska verktyg och mentorskap i sin entreprenörskapsresa.

 

NÅ DIN POTENTIAL - ARBETA STRUKTURERAT UNDER DITT UF-ÅR

Innovationstrappan består av fyra steg där vi ger UF-företag praktiska verktyg och mentorskap. Läs nedan om varje steg och hur vi kan hjälpa dig gå ifrån idé till att bli en framgångsrik entreprenör. 

Precis som i idrott handlar entreprenörskap om att arbeta strukturerat och målfokuserat. Hästbranschen och dess intressenter besitter stor potential vad gäller att skapa innovativa lösningar för sporten och för hästmarknaden. Vi hjälper dig att omsätta dina specifika kunskaper till handling, så att du kan kombinera din passion, med innovation.

 

“Don't call it a dream, call it a plan”.

1-1.jpg

STEG 1 - INSPIRATION

I det första steget sår vi ett frö hos deltagarna, vi väcker ett intresse för innovation och entreprenörskap. På den årliga innovationsdagen bjuds ungdomar in för att delta i en heldag med tema innovation där de får ta del av inspirerande föreläsningar som hålls av våra förebilder från hästnäringen.

 
1-2.jpg

STEG 2- IDÉGENERERING

Under idégenereringsfasen samlas hästungdomar från hela landet för att delta i praktiska innovationsworkshop. Ungdomarna byter kunskaper med varandra och mellan olika discipliner inom hästsporten och skapar affärsidéer tillsammans. 

 
1-3.jpg

STEG 3 - UTVECKLING

Tredje steget i trappan utgöra av ett praktiskt utvecklingsprogram som genomförs på olika hästgymnasium utöver Sverige. Under läsåret så kommer projektledarna ut till skolorna regelbundet och håller workshops för att ge ungdomarna handfasta verktyg och inspiration genom resans gång med elevernas UF-företag.    

 
1-4.jpg

STEG 4 - FINAL

Fjärde och sista steget i Innovationstrappan är den stora finalen där häst UF-företag samlas i Stockholm för att avsluta tävla mot varandra och vinna fina priser inom olika kategorier. Evenemanget är uppbyggt med en inspirationsdel, samt en mässa där deltagarna ställer ut sina företag, i syfte att samlas, utbyta erfarenheter, vidare inspireras och tävla mot varandra.


 

NYHETER

 

FÖLJ @innovationstrappan PÅ INSTAGRAM!