Kombinera din passion med innovation.

 
Klara%252026.jpg
 

Innovationstrappan syftar till att öka intresset för innovation och entreprenörskap inom svensk hästnäring.

I projektet arbetar vi nära Ung Företagsamhet (UF) och stöttar gymnasieskolor inom entreprenörskapsundervisningen där eleverna startar UF-företag. 

Innovationstrappan är ett projekt som drivs av Center for Sports and Business vid Handelshögskolan i Stockholm och finansieras av VINNOVA. Projektet stöttas även av Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport.

 

 
Innovationstrappan syftar till att främja innovation inom hästsporten. Trappan består av fyra steg där vi ger ungdomar praktiska verktyg och mentorskap i sin entreprenörskapsresa.

Innovationstrappan syftar till att främja innovation inom hästsporten. Trappan består av fyra steg där vi ger ungdomar praktiska verktyg och mentorskap i sin entreprenörskapsresa.

 

NÅ DIN POTENTIAL - ARBETA STRUKTURERAT UNDER DITT UF-ÅR

Innovationstrappan består av fyra steg där vi ger UF-företag praktiska verktyg och mentorskap. Läs nedan om varje steg och hur vi kan hjälpa dig gå ifrån idé till att bli en framgångsrik entreprenör. 

Precis som i idrott handlar entreprenörskap om att arbeta strukturerat och målfokuserat. Hästbranschen och dess intressenter besitter stor potential vad gäller att skapa innovativa lösningar för sporten och för hästmarknaden. Vi hjälper dig att omsätta dina specifika kunskaper till handling, så att du kan kombinera din passion, med innovation.

 

“Don't call it a dream, call it a plan”.

1-1.jpg

STEG 1 - INSPIRATION

Första steget handlar om att så ett frö hos deltagarna, att väcka ett intresse för innovation och entreprenörskap. På den årliga innovationsdagen bjuds ungdomar i åldrarna 13 till 21 in för att delta i en heldag med tema innovation. Under dagen får ungdomarna ta del av inspirerande föreläsningar som hålls av våra förebilder från hästnäringen. Dagen har genomförts under två år på Handelshögskolan i Stockholm och på Solvalla. Över 100 deltagare från hela landet har samlats för att inspireras respektive år. 

 
1-2.jpg

STEG 2- IDÉGENERERING

Under idégenereringsfasen samlas hästungdomar från hela landet för att delta i praktiska innovationsworkshop. Ungdomarna byter kunskaper med varandra och mellan olika discipliner inom hästsporten och skapar affärsidéer tillsammans. 

 
1-3.jpg

STEG 3 - UTVECKLING

Tredje steget i trappan handlar om utveckling och utgör ett program dit olika hästgymnasium ansluter sig till för att ta del av vidare stöttning i innovationsresan. Under läsåret så kommer projektledarna ut till skolorna regelbundet och håller workshops för att ge ungdomarna handfasta verktyg och inspiration genom resans gång.    

 
1-4.jpg

STEG 4 - FINAL

Fjärde och sista steget i Innovationstrappan är den stora finalen där alla skolor som varit med på programmet samlas i Stockholm för att avsluta programmet. Evenemanget är uppbyggt kring en mässa där deltagarna ställer ut sina företag, i syfte att samlas, utbyta erfarenheter, vidare inspireras och tävla mot varandra.


 

NYHETER

 

FÖLJ @innovationstrappan PÅ INSTAGRAM!